YUCOM i BCLJP: Podrška za razrešenje načelnika komunalne policije

YUCOM i BCLJP: Podrška za razrešenje načelnika komunalne policije

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM i Beogradski centar za ljudska prava, apeluju da Načelnik Gradske uprave grada Beograda postupi po Javnoj preporuci Zaštitnika građana za razrešenje načelnika komunalne policije Gradske uprave grada Beograda – Nikole Ristića, donete povodom utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u radu Komunalne policije prema novinarskim ekipama sajtova Istinomer i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije, od 25.09.2015. godine i 21.10.2015. godine.

Kao organizacije koje se bave praćenjem postupanja po preporukama Zaštitnika građana, YUCOM i BCLJP ukazuju da je brza reakcija nadležnih organa u utvrđivanju odgovornosti i sankcionisanju funkcionera naročito bitna imajući u vidu da Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, koji je u Skupštinskoj proceduri, predviđa daleko veća ovlašćenja komunalne policije u daljem radu.

Comments are closed.