Udruženje tužilaca: Bez poboljšanja nacrta amandmana u oblasti pravosuđa

septembar 14, 2018

Udruženje tužilaca: Bez poboljšanja nacrta amandmana u oblasti pravosuđa

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije saopštilo je da u nacrtu ustavnih amandmana koje je objavilo Ministarstvo pravde nema suštinskih poboljšanja koja vode ka depolitizaciji pravosuđa. Oni navode da je ministarstvo selektivno tumačilo delove mišljenja Venecijanske komisije. Piše: Bojana Pavlović Iz udruženja navode da je pohvalno što se […]

februar 13, 2018

Vrhovni sud: Predložene ustavne promene umanjuju nezavisnost sudova

Vrhovni kasacioni sud saopštio je juče da se amandmanima na Ustav, koje je predložilo Ministarstvo pravde, značajno umanjuje nezavisnost sudova i sudija na štetu građana čime se dovodi u pitanje vladavina prava i načelo podele vlasti. Piše: Bojana Pavlović Sudije najvišeg suda u zemlji navele su da su novim amandmanima […]