Šabić: Pravosuđe čiju nezavisnost ugrožavaju novinari – na tankim je nogama

Šabić: Pravosuđe čiju nezavisnost ugrožavaju novinari – na tankim je nogama

Rodoljub Šabić (foto: KRIK)

Advokat Rodoljub Šabić ističe da su reakcije Visokog saveta sudstva i Zaštitnika građana na bazu o sudijama koju je objavio KRIK neshvatljive i brutalne i podseća da su sudije javni funkcioneri koji moraju da budu spremni na kritiku javnosti. Šabić navodi da ove institucije u svojim saopštenjima nisu dovele u pitanje nijednu činjenicu koju je KRIK objavio, kao i da su novinari samo radili svoj posao – u čijoj osnovi je Ustavom garantovana sloboda izražavanja.

Piše: Bojana Jovanović

Advokat Rodoljub Šabić kaže da je iznenađen reakcijama Visokog saveta sudstva (VSS) i Zaštitnika građana u kojima su napali KRIK da je bazom „Prosudi ko sudi“ uticao na nezavisnost pravosuđa pa čak i ugrozio bezbednost sudija.

„U obe reakcije nije dovedena u pitanje nijedna činjenica koju ste napisali“, kaže Šabić i dodaje da je KRIK samo radio svoj posao – u čijoj osnovi je Ustavna garancija slobode izražavanja. 

Kao izuzetno brutalno i neopravdano Šabić je ocenio i saopštenje Zaštitnika građana. 

„Termin da vi nekome crtate metu na čelu je zaista veoma teško shvatljiv u ovom kontekstu“, kaže Šabić i dodaje da su reakcije Zaštitnika izostale u mnogim situacijama u kojima su građani bili ozbiljno ugroženi. 

Šabić podseća da su sudije javni funkcioneri i da treba da budu spremni na kritiku javnosti.

„Svako ko se prihvati javne funkcije, bez obzira u kojoj grani vlasti, mora biti svestan činjenice da taj položaj podrazumeva bitno drugačiji odnos prema pravima javnosti nego što je to slučaj sa običnim građanima.“

Kaže i da ne vidi ništa sporno u tome što je KRIK u bazi objavio detalje o imovini sudija. Ove podatke sudije su po zakonu dužne da prijavljuju Agenciji za sprečavanje korupcije i trebalo bi da budu dostupni javnosti. 

„Ako vi objavljujete te podatke – u čemu je problem? Ako objavljujete druge podatke koji su tačni, a koje sudija nije prijavio Agenciji – utoliko ste više u pravu. Jer ukazujete na nešto što je problematično, što treba proveriti u skladu sa zakonom“, kaže Šabić. 

On dodaje i da je u bazi „Prosudi ko sudi“ analiziran kontekst sudskih postupaka, a da oni nisu komentarisani, kako to tvrde VSS i Zaštitnik. Čak i da je tako, dodaje Šabić, nije problematično jer to nije zabranjeno zakonom. 

Šabić podseća i da najuticajniji politički funkcioneri koji imaju mogućnost da utiču na sudske postupke svakodnevno komentarišu situacije, postupke sudija, ugrožavaju pretpostavku nevinosti, apostrofiraju krivce. 

„Oni sasvim sigurno po logici stvari imaju mnogo više mogućnosti da utiču na nezavisnost pravosuđa nego što to mogu novinari. Pravosuđe čija nezavisnost može biti ugrožena usled jedne analize istraživačke ekipe novinara je onda zaista na tankim nogama.“

Šabić je podsetio da se Pašalić nije oglasio u situacijama u kojima su građani bili ugroženi, pa ni kada je i njemu pred kraj mandata na mestu Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja prećeno ubistvom.

Visoki savet sudstva i Zaštitnik građana Zoran Pašalić, podsetimo, juče su u odvojenim saopštenjima optužili KRIK da je objavljivanjem baze o sudijama „Prosudi ko sudi“ izvršio pritisak na nezavisnost pravosuđa, pa čak i da ugrožava bezbednost sudija i njihovih porodica. Svojim saopštenjima oni su pokazali neznanje o ulozi i radu medija, pozvali na cenzuru i na kršenje ustavom garantovanog prava na slobodu mišljenja i izražavanja.  

Više o tome, kao i odgovor KRIK-a pročitajte ovde.

Comments are closed.