KRIK tim

Stevan Dojčinović

Urednik


Stevan Dojčinović je rođen 1985. godine u Kruševcu, gde je i odrastao. Istraživačkim novinarstvom se bavi od 2008. godine, kao novinar međunarodne novinarske organizacije Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Od leta 2012. do aprila 2015. godine bio je glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Stevan obučava novinare za istraživački rad i pomogao je u osnivanju nekoliko istraživačkih redakcija. Napisao je knjigu „Šarić - kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu” 2014. godine. Stevan je dobitnik više priznanja, uključujući: nagradu Duško Jovanović 2015. godine, regionalnu nagradu Jug Grizelj 2013, tri nacionalne Nagrade za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu 2011, 2012. i 2016. godine. Kao član istraživačkog tima OCCRP-a Stevan je 2015. godine nagrađen međunarodnim priznanjima European Press Prize i Global Shining Light Award. Jedan je od sedam članova međunarodnog istraživačkog tima koji je osvojio nagradu Daniel Perl za prekogranično istraživačko novinarstvo, dodeljenu na Svetskoj konferenciji istraživačkog novinarstva u Kijevu, 2011.
razlogstevan@gmail.com

Bojana Jovanović

Zamenica urednika


Bojana Jovanović se istraživačkim novinarstvom bavi od 2010. godine. Bila je deo novinarskog tima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) i radila je kao novinar za međunarodnu novinarsku organizaciju Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Autorka je mnogih tekstova o organizovanom kriminalu i korupciji, a za svoj rad dva puta je nagrađena nacionalnim Nagradama za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu – 2011. i 2012. godine. Bojana drži novinarske treninge o pretragama internet baza podataka.
bojana@krik.rs

Dragana Pećo

Novinarka


Dragana Pećo je novinar međunarodne mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i istraživač onlajn platforme Investigative Dashboard (ID). Šest godina je radila kao istraživački novinar u Centru za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Dobitnica je Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost 2014. i tri nacionalne Nagrade za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu 2011, 2014. i 2016. godine. Učestvovala je u mnogim novinarskim treninzima i programima i održala nekoliko treninga o data journalism, vizualizaciji podataka i pretragama kompanijskih registara.
dragana@krik.rs

Jelena Vasić

Novinarka/Koordinator projekata


Jelena Vasić je saradnik međunarodne novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Network (OCCRP). Od 2012. do aprila 2015. godine bila je član novinarskog tima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru Novinarstvo i komunikologija. Dobitnica je nacionalne godišnje nagrade za istraživačko novinarstvo u kategoriji on-line medija za 2013. godinu.
jelena@krik.rs

Pavle Petrović

Novinar


Pavle Petrović je saradnik međunarodne novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Network (OCCRP) od 2013. godine. Diplomirao je na Fakultetu Bezbednosti na smeru za bezbednost, a trenutno je na master studijama Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost. Instruktor je borilačke veštine Soko Combat System od 2009, a interesovanja su mu najviše usmerena na bezbednost novinara.
pavle@krik.rs

Bojana Pavlović

Novinarka


Bojana Pavlović je novinarsku karijeru započela u gradskoj redakciji dnevnog lista „Politika“. Kao stažista radila je u nevladinoj organizaciji „Transparentnost Srbija“ usmerenoj na borbu protiv korupcije. Istraživačkim novinarstvom počela je da se bavi u Centru za istraživačko novinarstvo Srbije. Govori engleski i italijanski jezik.
bojanap@krik.rs

Nataša Marković

Novinarka saradnica


Nataša Marković je studentkinja četvrte godine Fakulteta političkih nauka, smer Novinarstvo i komunikologija. Tokom prakse u KRIK-u pratila je dnevne događaje iz oblasti kriminala i korupcije, izveštavala sa suđenja i učestvovala u istraživanju i izradi baze imovine političara. Govori engleski i španski jezik.
natasa@krik.rs

KRIK - Mreža za istraživanje kriminala i korupcije