KRIK tim

Stevan Dojčinović

Urednik


Stevan Dojčinović je glavni i odgovorni urednik KRIK-a. Rođen je 1985. godine u Kruševcu, gde je i odrastao. Istraživačkim novinarstvom se bavi od 2008. godine, kao novinar međunarodne novinarske organizacije Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Od leta 2012. do aprila 2015. godine bio je glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Stevan obučava novinare za istraživački rad i pomogao je u osnivanju nekoliko istraživačkih redakcija. Napisao je knjigu „Šarić - kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu” 2014. godine. Stevan je dobitnik više priznanja, uključujući: Data Journalism Award - međunarodno priznanje koje je 2017. dodeljeno KRIK-u za projekat "Baza imovine političara", nagradu Duško Jovanović 2015. godine, regionalnu nagradu Jug Grizelj 2013, tri nacionalne Nagrade za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu 2011, 2012. i 2016. godine. Kao član istraživačkog tima OCCRP-a Stevan je 2015. godine nagrađen međunarodnim priznanjima European Press Prize i Global Shining Light Award. Jedan je od sedam članova međunarodnog istraživačkog tima koji je osvojio nagradu Daniel Perl za prekogranično istraživačko novinarstvo, dodeljenu na Svetskoj konferenciji istraživačkog novinarstva u Kijevu, 2011.
razlogstevan@gmail.com

Bojana Jovanović

Zamenica urednika


Bojana Jovanović je novinarka i zamenica urednika. Istraživačkim novinarstvom bavi se od 2010. godine. Bila je deo novinarskog tima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) i radi kao novinarka za međunarodnu novinarsku organizaciju Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Autorka je mnogih tekstova o organizovanom kriminalu i korupciji, a za svoj rad dva puta je nagrađena nacionalnim Nagradama za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu – 2011. i 2012. godine. Dobitnica je međunarodne nagrade Data Journalism Award koja je 2017. dodeljena KRIK-u za projekat „Baza imovine političara“. Bojana drži novinarske treninge o pretragama internet baza podataka.
bojana@krik.rs

Dragana Pećo

Novinarka


Dragana Pećo je novinarka KRIK-a i međunarodne mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Istraživačica je onlajn platforme Investigative Dashboard (ID). Šest godina je radila kao istraživačka novinarka u Centru za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Dobitnica je međunarodne nagrade Data Journalism Award koja je 2017. dodeljena KRIK-u za projekat „Baza imovine političara“, Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost 2014. i tri nacionalne Nagrade za izuzetnost u istraživačkom novinarstvu 2011, 2014. i 2016. godine. Učestvovala je u mnogim novinarskim treninzima i programima i održala nekoliko treninga o data journalism, vizualizaciji podataka i pretragama kompanijskih registara.
dragana@krik.rs

Jelena Vasić

Novinarka/Koordinator projekata


Jelena Vasić je koordinatorka projekata i saradnica međunarodne novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Network (OCCRP). Od 2012. do aprila 2015. godine bila je član novinarskog tima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru Novinarstvo i komunikologija. Dobitnica je međunarodne nagrade Data Journalism Award koja je 2017. dodeljena KRIK-u za projekat „Baza imovine političara“ i nacionalne godišnje nagrade za istraživačko novinarstvo u kategoriji onlajn medija za 2013. godinu.
jelena@krik.rs

Pavle Petrović

Novinar


Pavle Petrović je novinar KRIK-a i saradnik međunarodne novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Network (OCCRP) od 2013. godine. Diplomirao je na Fakultetu Bezbednosti na smeru za bezbednost, a trenutno je na master studijama Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost. Kao član istraživačkog tima KRIK-a koji je radio na projektu „Baza imovine političara“, Pavle je 2017. godine nagrađen međunarodnim priznanjem Data Journalism Award. Instruktor je borilačke veštine Soko Combat System od 2009, a interesovanja su mu najviše usmerena na bezbednost novinara.
pavle@krik.rs

Bojana Pavlović

Novinarka


Bojana Pavlović je novinarka KRIK-a. Novinarsku karijeru započela je u gradskoj redakciji dnevnog lista „Politika“. Kao stažista radila je u nevladinoj organizaciji „Transparentnost Srbija“ usmerenoj na borbu protiv korupcije. Istraživačkim novinarstvom počela je da se bavi u Centru za istraživačko novinarstvo Srbije. Dobitnica je međunarodne nagrade Data Journalism Award koja je 2017. dodeljena KRIK-u za projekat „Baza imovine političara“. Govori engleski i italijanski jezik.
bojanap@krik.rs

Nataša Marković

Novinarka saradnica


Nataša Marković je novinarka saradnica u KRIK-u. Studentkinja je četvrte godine Fakulteta političkih nauka, smer Novinarstvo i komunikologija. Tokom prakse u KRIK-u pratila je dnevne događaje iz oblasti kriminala i korupcije, izveštavala sa suđenja i učestvovala u istraživanju i izradi baze imovine političara. Kao članica tima koji je radio na izradi baze imovine političara nagrađena je međunarodnim priznanjem Data Journalism Award 2017. Govori engleski i španski jezik.
natasa@krik.rs

KRIK - Mreža za istraživanje kriminala i korupcije