Boljević: Izvršna vlast bi da kontroliše sudsku

Boljević: Izvršna vlast bi da kontroliše sudsku

Dragana Boljević (foto: MC.rs)

Izvršna vlast smatra da bi trebalo da kontroliše sudsku, rekla je danas Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije (DSS), na konferenciji „Ka bržem i jačem pravosuđu za građane, kroz bolji Ustav“. Tema konferencije bili su predloženi ustavni amandmani u oblasti pravosuđa koji su već mesecima predmet kritike strukovnih udruženja.

Piše: Milica Vojinović

„I dalje imamo situaciju da Ministarstvo (pravde) smatra da bi izvršna vlast trebalo da kontroliše sudsku i to po principu – mi smo pobedili na izborima, pa možemo da radimo šta hoćemo“, kazala je Boljević na današnjoj konferenciji i dodala da predstavnici vlasti uporno odbijaju da proces ustavnih promena učine javnim.

Ona je istakla i mišljenje Konsultativnog veća evropskih sudija u vezi sa ustavnim amandmanima u oblasti pravosuđa, a koje je doneto nakon što se Društvo sudija obratilo ovom veću sa zahtevom da proceni usklađenost predloženih izmena sa evropskim standardima.

Veće je u mišljenju kritikovalo predložene izmene ustava navodeći, između ostalog, da se njima ne obezbeđuju dovoljne garancije za nezavisnost Visokog saveta sudstva i njegovih članova.

„Ovo je nesumnjivo direktna pretnja njihovoj nezavisnosti i nezavisnosti sudstva kao celine“, navodi se u mišljenju Konsultativnog veća evropskih sudija.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milan Antonijević naveo je danas da Venecijanska komisija mora da bude upoznata sa izuzetno jakom kampanjom Ministarstva pravde protiv sudske grane vlasti koja se događala paralelno sa raspravom o Ustavu.

„Ne znamo ni ko je pisao amandmane na Ustav“, rekao je Antonijević i istakao da je Ministarstvo pravde obećalo da će pisanim putem odgovoriti na primedbe upućene povodom izmena Ustava, ali do danas to nije učinilo.

Podsetimo, nakon što je u januaru Ministarstvo pravde izašlo sa radnim tekstom amandmana na delove Ustava koji se odnose na pravosuđe, stručna javnost iznela je brojne kritike na predložena rešenja.

U otvorenom pismu Narodnoj skupštini, Vladi Srbije i Ministarstvu pravde udruženja sudija i tužilaca navela su da predloženi ustavni amandmani slabe nezavisnost sudstva, a jačaju politički uticaj na pravosuđe. Ova udruženja odbila su tada da učestvuju u javnoj raspravi o novim amandmanima ocenjujući ih kao neprihvatljive. Detaljnije pročitajte u posebnom tekstu.

Predložene izmene poslate su Venecijanskoj komisiji –  savetodavnom telu Saveta Evrope, koje daje mišljenja u vezi sa ustavima njegovih članica i drugim pravnim normama.

Ukoliko Komisija da pozitivno mišljenje, nacrt ustavnih izmena trebalo bi da bude upućen u Narodnu skupštinu Srbije na usvajanje.

Comments are closed.