Zaštitnik građana: Skupština treću godinu ne razmatra izveštaj

Zaštitnik građana: Skupština treću godinu ne razmatra izveštaj

Narodna skupština već tri godine nije razmatrala izveštaj Zaštitnika građana. Onaj za prošlu godinu dostavljen je parlamentu pre tri meseca, ali se još nije našao na dnevnom redu, istakao je vršilac funkcije Zaštitnika Miloš Janković na današnjem skupu povodom predstavljanja izveštaja ove institucije.

Piše: Milica Vojinović

„Nažalost skupština još nije razmatrala izveštaj, kao što nije diskutovala ni u vezi sa dva prethodna“, rekao je Janković i istakao da parlament ima zakonsku obavezu da razmatra izveštaj, ali da postoji strahovanje da li će do toga uopšte i doći.

Janković je rekao da je vidljiv pokušaj da se umanji nezavisnost i značaj ove institucije – obustavljena je komunikacija najznačajnijih državnih organa sa Zaštitnikom građana, a u pojedinim postupcima u kojima je započeta kontrola rada državnih organa potpuno je izostala saradnja.

Janković je ocenio da se stanje po pitanju slobode izražavanja i stanja u medijima nije promenilo u odnosu na prethodnu godinu.

On je pomenuo i incident koji se dogodio na skupu povodom polaganja zakletve predsednika  Aleksandra Vučića i rekao da Zaštitnik građana još nije pokrenuo postupak tim povodom i da prikuplja dokumentaciju.

„Imate situaciju da lica koja primenjuju fizičku snagu u odnosu na određene građane, da li su to novinari ili ne, to ne znam, međutim policija to nemo posmatra”, istakao je Janković.

Comments are closed.