Sudiji Jakšiću tri godine zatvora

Sudiji Jakšiću tri godine zatvora

Apelacioni sud

Apelacioni sud u Beogradu osudio je bivšeg sudiju i člana Visokog saveta sudstva Blagoja Jakšića na tri godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Jakšiću je izrečena i dvogodišnja zabrana rada u pravosuđu.

Piše: Nataša Marković

Kako se navodi u obrazloženju Apelacionog suda, Jakšić je kao predsednik Opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici dao nalog da se overi lažni ugovor. Namera mu je bila „da svom prijatelju, okrivljenom Ljubomiru Biševcu, omogući pribavljanje imovinske koristi u iznosu preko 1,5 miliona dinara“, piše u obrazloženju.

On je referentima suda Blagoju Čuroviću i Draganu Gavriloviću naložio overu fiktivnog kupoprodajnog ugovora između preduzeća prodavca čiji je direktor bio Milorad Laketić i preduzeća kupca u vlasništvu Ljubomira Biševca.

Čurović i Gavrilović su u ugovor o prodaji poslovnog prostora uneli podatke koje im je „na ceduljici – papiriću lično predao Jakšić.“

Ovim ugovorom je preneto vlasništvo nad poslovnim prostorom koji tada nije plaćen, a koji je Biševac kasnije uz pomoć lažno overenog ugovora prodao za 20 miliona dinara.

Sud je preinačio presude i za ostale optužene.

Ljubomiru Biševcu izrekao je kaznu od tri godine zatvora zbog podstrekavanja na zloupotrebu službenog položaja. Presudom je naloženo i oduzimanje imovinske koristi od 20 miliona dinara, koju je Biševac pribavio izvršenjem krivičnog dela i koju je u obavezi da kada presuda postane pravosnažna uplati u budžet Republike Srbije.

Dragan Gavrilović i Milorad Laketić osuđeni su na po dve godine, a Blagoje Čurović na godinu dana zatvora.

Ovo je drugi put da je Apelacioni sud doneo osuđujuću drugostepenu presudu u odnosu na Jakšića i ostale optužene. U novembru 2015. godine, ovaj sud je ukinuo presudu Višeg suda kojom su optuženi oslobođeni krivice i sudiju Jakšića osudio na tri godine zatvora.

Ovu presudu je prošle godine ukinulo trećestepeno veće tog suda i predmet vratilo na ponovno odlučivanje.

 

Comments are closed.