Šabić: Dostaviti KRIK-u ugovore između „Železare“ i ofšor firmi

Šabić: Dostaviti KRIK-u ugovore između „Železare“ i ofšor firmi

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zatražio je od Vlade Srbije da obezbedi da se KRIK-u dostave ugovori između „Železare Smederevo“ i dve ofšor firme sa Britanskih devičanskih ostrva.

Piše: Bojana Pavlović

KRIK je prošle godine u okviru međunarodnog istraživanja „Panamska dokumenta“ otkrio da je smederevska „Železara“ 2013. sklopila ugovor sa firmom „Bremer International Limited“ sa Britanskih devičanskih ostrva.

Firma „Bremer International Limited“  je, prema istraživanju novinara KRIK-a, u vlasništvu ukrajinskih državljana koji su bili pod istragom finansijske agencije Britanskih devičanskih ostrva zbog sumnje na pranje novca. U Ukrajini se ova firma povezuje i sa ilegalnom trgovinom uglja.

KRIK je od „Železare“ tražio ugovore sa ovom firmom, kao i podatke o iznosima koje je uplaćivala firmama u ofšor zoni.

„Železara“ je u odgovoru novinarki KRIK-a navela da dokumenta nisu u „sedištu organa“ već u „dislociranoj arhivi“ i zatražila dodatni rok da dostavi ugovore. Nakon isteka tog roka, međutim, „Železara“ nije dostavila dokumenta, već je navela da ne može da ih dostavi jer se obavezala na poverljivost.

KRIK je zbog toga uložio žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Pošto ni nakon intervencije Poverenika, KRIK-u nisu dostavljeni ugovori, Šabić se obratio Vladi sa zahtevom da obezbedi dostavljanje dokumenata. Ovo je krajnja zakonska mera koju Poverenik može da izrekne.

On je u svom obraćanju istakao da se domaća preduzeća ne mogu osloboditi obaveza koja imaju po zakonu zbog ugovaranja poverljivosti sa stranim partnerima. Nedopustivo je, navodi Šabić, da komercijalno pravo ugovoreno u obligacionim ugovorima, isključi primenu zakona.

„Prihvatanje takve mogućnosti zapravo značilo bi širom otvorena vrata za to da se prostim ugovaranjem ʼpoverljivostiʼ od očiju javnosti mogu sklanjati i informacije na koje javnost nesporno ima pravo, uključujući tu i zloupotrebe, pa čak i kriminal i korupciju“, naveo je Šabić.

Pročitajte šta smo još otkrili u okviru projekta „Panamska dokumenta“.

Comments are closed.