Osuđeni bivši funkcioneri Agencije za privatizaciju

Osuđeni bivši funkcioneri Agencije za privatizaciju

Zgrada „Tehnohemije“ (foto: priv.rs)

Bivši direktor i dvoje službenika Agencije za privatizaciju osuđeni su danas zbog malverzacija u vezi sa privatizacijom preduzeća „Tehnohemija“, jednom od 24 sporne privatizacije.

Piše: Bojana Jovanović

Nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević osuđen je na tri godine zatvora, a službenici Aleksandar Vučetić i Ljiljana Mlađen na po dve godine i četiri meseca. Osuđenima je zabranjeno vršenje poziva pet godina nakon što odsluže kazne, saopštio je danas beogradski Viši sud.

Privatizacija „Tehnohemije“ jedna je od 24 sporne privatizacije koje je istraživao Savet za borbu protiv korupcije i čije rešavanje je od domaćih organa tražio Evropski parlament.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu hemijskim proizvodima „Tehnohemija“ prodato je na aukciji 2003. godine. Kupac se po ugovoru obavezao da će u narednih godinu dana investirati oko 29 miliona dinara, za šta je Agenciji dostavio bankarsku garanciju izdatu na osnovu novca koji se nalazio na njegovom bankovnom računu.

Kupac Risto Gojković, međutim, kasnio je sa investicijom, piše u optužnici. Ovo je konstatovao sektor koji kontroliše ispunjenje ugovora u svom izveštaju koji je dostavio Komisiji za predlaganje mera po izvršenoj kontroli. Komisija među čijim članovima su bili Đorđević, Vučetić i Mlađen trebalo je da donese odluku o tome da se bankarska garancija naplati ili produže rok za investiranje, navodi se u optužnici.

Umesto toga, njih troje prihvatili su kao investiciju polovinu nedovršene kuće sa bazenom od oko 740 kvadrata koju je Gojković prodao „Tehnohemiji“. Budući da je odlučeno da je Gojković ispunio ugovornu obavezu, njemu je vraćena bankarska garancija. Time mu je pribavljena imovinska korist u iznosu od 25 i po miliona dinara, navodi se u optužnici.

Agencija za privatizaciju je 2008. raskinula ugovor o prodaji „Tehnohemije“ zbog neizvršavanja investicione obaveze.

Đorđević je u istrazi negirao izvršenje krivičnog dela.

„Sve je ostalo u firmi, niko nije izvukao ništa, kupac nije pribavio korist zato što je on dao svoj novac i uneo je predmetnu kuću, a kada mu je vraćena garancija nije mu nikakva dodatna korist pribavljena“, rekao je Đorđević.

Dokumentaciju u vezi sa ovim slučajem registrovani članovi mogu pronaći u bazi dokumenata.

Comments are closed.