Gradska uprava: Preispitaćemo navode Ombudsmana

Gradska uprava: Preispitaćemo navode Ombudsmana

Nikola Ristić (foto: beograd.rs)

Povodom preporuke Zaštitnika građana za razrešenje načelnika Komunalne policije Nikole Ristića, Gradska uprava grada Beograda saopštila je da će preispitati navode ove institucije.

„Načelnik Komunalne policije je nakon spornih događaja sarađivao sa Zaštitnikom građana i davao izjašnjenje o okolnostima pod kojima je došlo do tih događaja. Time je načenik potvrdio spremnost da u okviru svojih nadležnosti otkloni sve sumnje u ispravnost postupanja pripadnika Komunalne policije“, naveli su u Gradskoj upravi Beograda.

Zaštitnik građana saopštio je da je načelnik Komunalne policije Nikola Ristić u izjašnjenju ovoj instituciji dao neistinite podatke o toku događaja oduzimanja fotoaparata, koji su u očiglednoj suprotnosti sa sadržajem audio-video snimka tog događaja dostupnih javnosti.

Comments are closed.