Transfer of management rights – company Evropa

05/08/2015

Transfer of management rights – company Evropa

Prenos upravljačkih prava u kompaniji Evropa, jul 2015 (slučaj Redžović)
05/08/2015

Transfer of management rights – company EU-Incotex

Prenos upravljačkih prava u kompaniji EU-Incotex, jul 2015 (slučaj Redžović)
05/08/2015

Transfer of management rights in company Redeko

Prenos upravljačkih prava u kompaniji Redeko, jul 2015 (slučaj Redžović)
29/07/2015

Contract signed by Strbac and Jankovic

Ugovor Štrbac-Janković (slučaj Redžović)
29/07/2015

High Court decision from September 2014

Prvo rešenje Višeg suda (slučaj Redžović)
29/07/2015

Appeal Court decision from November 2014

Prvo rešenje Apelacionog suda (slučaj Redžović)
29/07/2015

High Court Decision from November 2014

Prvo rešenje Višeg suda (slučaj Redžović)
29/07/2015

Appeal Court second decision from November 2014

Drugo-resenje-Apelacionog-suda-slucaj-Redzovic
29/07/2015

Appointment of Muamer Redzovic

Imenovanje Muamera Redzovica na mesto UO Agencije za privatizaciju