Advokati pozivaju kolege da ne učestvuju na suđenjima „na daljinu“

Advokati pozivaju kolege da ne učestvuju na suđenjima „na daljinu“

foto: KRIK

Više od 100 advokata iz Advokatske komore Srbije (AKS), tražilo je da svi članovi komore odbiju da učestvuju na suđenjima za kršenje zdravstvenih propisa, mera samoizolacije, koja se održavaju „na daljinu“ – tako što se optuženi uključe video-pozivom, odnosno „Skajpom“. Na ovaj način krše se njihova prava, smatraju potpisnici zahteva.

Piše: Milica Vojinović

„Kao advokati mi ne smemo učestovati na ovakvim suđenjima i na taj način davati legitimitet jednom činu kojim je izvršna vlast suspendovala sudsku i kojom se u 21. veku na najdrastičniji način ugrožavaju osnovna ljudska prava građana kao što su pravo na odbranu i pravo građanina da im sudi nepristrasan sud“, navode advokati.

Iako neće prisustvovati suđenjima, advokati će svim građanima pružati blagovremenu pravnu pomoć u drugim fazama postupka, piše u zahtevu.

Advokati navode i da je vanredno stanje u Srbiji uvedeno umesto vanredne situacije. Ono je proglašeno suprotno Ustavu, tako što su ga proglasili predsednik Srbije, predsednica Vlade i predsednica skupštine, a ne parlament.

„Ustavni i Vrhovni kasacioni sud su, nažalost, nemo propratili ovaj svojevrsni državni udar, kojim su jednim potezom ukinuti vladavina prava i načelo podele vlasti“, navode advokati.

Oni takođe pozivaju i sve kolege da pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima su u vanrednom stanju povređena ljudska prava.

Comments are closed.