Todorović: Presuda KRIK-u kazna zbog izveštavanja koje nije po volji režima

Todorović: Presuda KRIK-u kazna zbog izveštavanja koje nije po volji režima

Jovica Todorović (foto: N1)

Presuda kojom je KRIK osuđen po tužbi bivšeg direktora BIA-e Bratislava Gašića predstavlja sudsku odluku kojom se kažnjavaju mediji zbog izveštavanja koje nije po volji pripadnika režima, naveo je u saopštenju advokat Jovica Todorović, predsednik Odbora za pravosuđe Narodne stranke. KRIK je osuđen zbog vesti sa suđenja organizovanoj kriminalnoj grupi Zorana Jotića Jotke u kojoj je preneta sadržina dokaza izvedenog pred sudom, a u kome se pominje Gašić.  

Piše: Bojana Jovanović

„To je još jedna u nizu sudskih odluka kojom se novčano suštinski kažnjavaju mediji i novinari zbog izveštavanja koje nije po volji pripadnika režima“, napisao je Todorović u saopštenju.

Todorović je naveo da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu postavio kriterijume kada je zbog zaštite prava ličnosti, časti i ugleda, dozvoljeno ograničiti slobodu izražavanja i da je kao najvažniji kriterijum naveo neophodnost intervencije vlasti u demokratskom društvu.

„Nemoguće je naći presudu naših sudova u kojoj je jasno i argumentovano obrazložio zašto je neophodno za ostvarivanje demokratije u društvu da jedan medij bude novčano u suštini kažnjen isplaćivanjem naknade štete visokom državnom funkcioneru zbog navodnog duševnog bola pretrpljenog objavljivanjem određene informacije o njemu.“

Evropski sud je, navodi Todorović dalje, u više presuda ukazao da je u demokratskom društvu neophodno da se novinarima obezbede šire granice slobode izražavanja naspram zaštite prava ličnosti funkcionera.

„I više od toga, ukazao je da posebnu zaštitu u tome moraju imati nezavisni, slobodni novinari, mali lokalni mediji, nezavisni mediji sa malim budžetima, jer je njihova uloga u javnoj debati o događajima i pojavama od javnog značaja posebno važna za demokratiju.“

Todorović navodi da, osuđujući novinare suprotno kriterijumima koje postavlja Evropski sud za ljudska prava, sudovi i sudije u Srbiji vrše sistemsku sudsku cenzuru, stavljaju se u službu odbrane nedemokratskog i duboko kriminalizovanog režima, jer sprečavaju obelodanjivanje povezanosti njegovih pripadnika sa organizovanim kriminalom.

„Sudije moraju smoći hrabrosti, mudrosti i dostojanstva da se izbore za vlastitu nezavisnost, i da uopšte i sudska vlast bude vlast. Hrabrost, mudrost i dostojanstvo niko nikome ne može da pokloni niti nametne. Svako ko želi da ima te osobine mora ih izgraditi sam u sebi. Tako i sudije“, naveo je Todorović.

On ističe i da će svako neosnovano i nezakonito novčano kažnjavanje, u našim ekonomskim prilikama u medijskoj sferi, dovesti do materijalnog uništavanja ovo malo slobodnih i nezavisnih medija i novinara koji se još usuđuju da istražuju i objavljuju činjenice, informacije i dokaze o umešanosti javnih funkcionera u kriminal.

„To može dovesti do potpune zaštite kriminalnih aktivnosti najviših državnih funkcionera od osude javnog mnjenja, i time do učvršćivanja jednog kriminalizovanog i nedemokratskog režima na vlasti“, zaključuje Todorović.

Todorović je saopštenje izdao reagujući na vest da je u postupku koji se protiv novinarke i urednika KRIK-a vodi po tužbi Bratislava Gašića doneta osuđujuća presuda

Gašić je KRIK tužio zbog navodne povrede časti i ugleda zbog vesti sa suđenja kriminalcu Zoranu Jotiću Jotki, a u kojoj je KRIK citirao prisluškivane razgovore koji su tog dana pušteni u sudnici. U jednom od razgovora članova kriminalne grupe čuje se da Jotić ne mora da brine za svoju bezbednost jer je „Gašić kod njega na kazanu“.

Novinari su pre objavljivanja vesti pokušali da od Gašića dobiju komentar, zbog čega su i vest objavili dan kasnije. Potom su uspeli da dođu do njega, ali Gašić nije želeo da priča sa njima.

Presuda je doneta nakon samo dva održana ročišta, a tokom postupka sudija Nataša Petričević Milisavljević zabranila je većinu pitanja koja su Gašiću postavljali urednik KRIK-a i njegova advokatica i odbila predlog KRIK-a da se kao dokaz pribave audio-snimci prisluškivanih telefonskih razgovora koji su puštani na suđenju Jotiću, a koje je KRIK citirao u vesti. 

KRIK je juče otkrio i da je suprug sudije Petričević Milisavljević dugogodišnji prijatelj Nikole Selakovića, uticajnog čoveka Srpske napredne stranke (SNS) i aktuelnog ministra za rad.

Novinari ove redakcije su se ove i prethodne godine našli na udaru tužbi ljudi iz režima i onih koji su bliski vlasti. Sve tužbe novinari ove redakcije, kao i medijska udruženja, smatraju SLAPP tužbama – onima čiji je cilj da novinare zastraše i spreče ih u obavljanju svog posla. Detaljnije pročitajte ovde.

Comments are closed.