TI: Srbija pala za deset mesta na listi Indeksa percepcije korupcije

TI: Srbija pala za deset mesta na listi Indeksa percepcije korupcije

Foto: Transparency International

Srbija je izgubila dva poena i pala za deset mesta u odnosu na prethodnu godinu na listi Indeksa percepcije korupcije, te se i dalje smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije visok, pokazuju podaci koje je objavila organizacija „Transparency International“.

Piše: Jelena Radivojević

Svetska organizacija „Transparency International“ (TI) već 24 godine meri Indeks percepcije korupcije tako što meri mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju. Indeks percepcije korupcije se na skali izražava od 0 (veoma raširena korupcija) do 100 (bez korupcije).

Srbija je u odnosu na prošlu godinu pala za dva mesta i sa indeksom 39 sada zauzima 87. mesto među 180 zemalja i teritorija u kojima je merena perceprija korupcije. Na istoj poziciji nalazila se i 2012. godine.

Prethodne godine, Srbija je zauzimala 77. mesto.

Srbija je u grupi zemalja sa raširenom korupcijom i daleko ispod proseka za Evropu. U regionu su od nas lošije rangirane Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija.

Prema oceni Transparentnosti Srbija koja je članica „Transparency International“ Srbija beleži korak nazad u istraživanjima zbog toga što ne primenjuje dosledno ni preventivne ni represivne mehanizme protiv korupcije.

„Nisu ispitani čak ni oni slučajevi sumnje na korupciju koji su dokumentovani u izveštajima medija i državnih organa“, piše u saopštenju Transparentnosti Srbija.

Na lošu percepciju korupcije, prema oceni Transparentnosti Srbija, u velikoj meri utiču netransparentnost u donošenju odluka i odsustvo konkurencije kod zaključivanja velikih Vladinih ugovora.

Comments are closed.