Suđenje Šariću bez javnosti zbog ispitivanja svedoka saradnika

Suđenje Šariću bez javnosti zbog ispitivanja svedoka saradnika

Na današnjem suđenju Darku Šariću i njegovoj grupi za međunarodni šverc 5,7 tona kokaina ispitivan je svedok saradnik Nebojša Joksović, ali je sud ovaj deo suđenja isključio za javnost.

Piše: Milica Vojinović

Tužilac Saša Ivanić predložio je da se svedok saradnik Nebojša Joksović ispita bez prisustva javnosti – novinara i građana u publici sudnice. Tome su se usprotivili advokati, ali i optuženi.

„Koji je razlog da krijemo svedoka saradnika? Tužioče, pa to Vam je glavno oružje“, rekao je Šarić inistirajući da i ovaj deo suđenja bude javan.

Joksović se saglasio sa predlogom tužioca, te je sud odlučio da javnost ipak ne prisustvuje nastavku suđenja.

Podsetimo, Joksović je već svedočio u ovom postupku 2012. godine, a njegova izjava pročitana je i na zasedanju Apelacionog suda u maju 2016. – kada je odlučivao o prvostepenoj presudi.

On je jedini koji je ispričao da je informacije o švercu kokaina dobijao direktno od Šarića. Joksović je kazao i da je on pripremao i organizovao pripadnike kriminalne grupe koji su trgovali kokainom u Italiji, ali da je naloge dobijao od Šarića.

Pre ispitivanja Joksovića predsedavajući sudija Siniša Petrović dozvolio je tužiocu da se izjasni o dokazima koje je ranije predložio, kao i odbrani da komentariše prethodno izvedene dokaze.

Odbijeni dokazi tužilaštva

Tužilac Ivanić uložio je prigovor na odluku suda da odbije nove dokaze tužilaštva.

On je kazao da je reč o dokazima koji otklanjaju protivrečnosti – da su u pitanju razgovori koji dokazuju da su se optuženi Šarić i Boban Stojiljković znali od ranije iako su na suđenju tvrdili suprotno, kao i razgovor u kom se optuženi Goran Soković predstavlja imenom i prezimenom.

Tužilac je naglasio da je i Apelacioni sud insitirao na tome da se utvrdi da su neki od razgovora koji su već dokazi u postupku vođeni baš sa Sokovićem.

Sudija Petrović je ranije utvrdio da je tužilaštvo prekludirano, odnosno da nije predložilo ove dokaze u trenutku kada je to predviđeno, što je bio razlog za njihovo odbijanje.

Nakon što je tužilac rekao da je ovo urađeno odmah posle uvodnih reči, kada je to i predviđeno s obzirom na to da je suđenje u januaru počelo ispočetka, sudija je rekao da je veće saglasno sa njegovom ranijom odlukom, ali da će ponovo razmatrati predloge i tužilaštva i odbrane nakon ispitivanja Joksovića.

Posle tužiočevog izlaganja, advokati su komentarisali dokaze koji su predstavljeni na nekim od prethodnih ročišta.

Najveći deo njihovog obraćanja sudu, međutim, odnosio se na pokušaj diskreditovanja svedoka saradnika čije je ispitivanje trebalo da usledi –  istakli su da Joksović nije kredibilan, između ostalog, jer je bio optuživan za zloupotrebu položaja i falsifikovanje, kao i da je od Šarića uzeo novac koji nije vratio zbog čega se vodi parnični postupak po Šarićevoj tužbi.

Sudu se obratio i Šarić. On je ponovo zahtevao od tužioca da mu postavi neko pitanje i upitao sudiju da li je čuo ikada da prvooptuženi „moli tužioca da ga nešto pita“.

Komentarišući navode tužioca da se među predloženim dokazima nalaze razgovori koji dokazuju da je Stojiljkovića znao od ranije iako je tvrdio suprotno, Šarić je kazao da je Stojiljković tada za njega „bio nebitan čovek“.

„Zato se nisam setio“, rekao je Šarić i dodao da „od danas sve poznaje“.

Suđenje Šariću i njegovoj grupi za međunarodni šverc kokaina traje već više od sedam godina, a u januaru je ponovo krenulo ispočetka.

Pročitajte sve vesti sa suđenja

Comments are closed.