Skupština još nije pokrenula izbor novog Poverenika

Skupština još nije pokrenula izbor novog Poverenika

Bivši poverenik Rodoljub Šabić (foto: KRIK)

Ni gotovo mesec dana od kada je Rodoljubu Šabiću istekao mandat na mestu Poverenika za informacije od javnog značaja, Skupština nije pokrenula postupak izbora osobe koja bi zauzela njegovu poziciju, saopštio je Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Piše: Bojana Jovanović

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje nije pokrenuo postupak izbora Poverenika i nije primio nijedan predlog kandidata za izbor na ovu poziciju, piše u odgovoru koji je Narodna skupština dostavila Yucom-u.

Yucom u saopštenju podseća da je 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice u novembru prošle godine uputilo javni zahtev nadležnom odboru da hitno pokrene transparentan i kompetetivni proces izbora novog Poverenika.

Pošto je Odbor za kulturu i informisanje odbio da razmatra inicijativu za pokretanje postupka za izbor Poverenika, ove organizacije su javno ponudile predlog kriterijuma za izbor kandidata. Predložile su načine na koje je moguće proveriti da kandidati nisu povezani sa političkim strankama, da nisu kršili zakone, profesionalne standarde i pravila struke, kao i da imaju relevantno stručno znanje i iskustvo u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.

Podsetimo, mandat bivšem Povereniku Rodoljubu Šabiću istekao je 22. decembra. Šabić je na čelu ove institucije bio od njenog osnivanja 2004. godine.

Kancelarija na čelu sa Šabićem godinama je pomagala novinarima i građanima da dođu do dokumenata i informacija koje su institucije i predstavnici vlasti želeli da sakriju, rešavajući njihove žalbe po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Šabić je tokom obavljanja funkcije trpeo brojne pritiske predstavnika vlasti, a njegov rad je često bio opstruiran. Više o tome pogledajte u intervjuu koji je dao za KRIK u decembru 2017. godine.

Comments are closed.