1. policajka Marija Nikolić sa Davorinom Baltićem iz kavačkog klana (hoda ispred) i huliganom iz Janjičara