GRECO upozorava na korupciju tokom pandemije koronavirusa

GRECO upozorava na korupciju tokom pandemije koronavirusa

Foto: OCCRP

Pandemija izazvana virusom korona povećava rizik od korupcije zbog čega je važno da države budu transparentne, upozorila je danas Grupa država protiv korupcije (GRECO), telo Saveta Evrope.

Piše: Bojana Jovanović

Riziku od korupcije naročito je izložen zdravstveni sektor prvenstveno zbog porasta potrebe za medicinskim sredstvima, ali i zbog toga što su pojednostavljena pravila za raspisivanje javnih nabavki, zdravstvene ustanove prenatrpane, a medicinski radnici preopterećeni.

„Ne bi trebalo potcenjivati rizik od porasta korupcije dok se zemlje suočavaju sa krizom, koncentracijom moći i ograničavanjem prava i sloboda i kada se velike količine novca upumpavaju u privredu da bi ublažile posledice krize“, naveo je predsednik GRECO-a Marin Mrčela u smernicama upućenim grupi od 50 zemalja članica.

„Odluke o merama koje donose centralne, regionalne i lokalne vlasti da bi se suočile sa pandemijom koronavirusa moraju biti transparentne. Uzbunjivači iz zdravstvenog sektora moraju biti zaštićeni “, dodao je Mrčela.

Predsednik GRECO-a podsetio je da je transparentnost u javnom sektoru jedno od najvažnijih sredstava za sprečavanje korupcije.

„Potreba za redovnim i pouzdanim informacijama iz javnih institucija je od presudne važnosti u ovakvim situacijama. To se odnosi na opasnost od širenja pandemije, ali i na hitne mere preduzete kao odgovor na nju. Ne treba dozvoliti da COVID-19 ugrožava naše vrednosti i standarde, uključujući transparentnost i odgovornost“, rekao je.

Mrčela navodi da su korupciji podložni i javni i privatni sektor. Ona se može javiti u postupcima javnih nabavki, u istraživanju i razvoju novih proizvoda za borbu protiv virusa korona, kroz davanje mita za medicinske usluge i prevare vezane za trgovinu falsifikovanim medicinskim proizvodima.

Comments are closed.