GRECO: Srbija nije primenila preporuke za sprečavanje korupcije

GRECO: Srbija nije primenila preporuke za sprečavanje korupcije

Srbija nije ispunila nijednu preporuku za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima, navodi se u izveštaju koji je juče objavila Grupa za borbu protiv korupcije – GRECO, telo Saveta Evrope.

Piše: Bojana Jovanović

Među 13 preporuka iz 2015. godine je povećanje transparentnosti parlamentarnog procesa koji uključuju utvrđivanje vremenskih rokova za podnošenje amandmana i korišćenje hitnog postupka kao izuzetaka, a ne kao pravila. Istaknuta je bila potreba da se transparentno urede kontakti poslanika sa lobistima i trećim stranama, uzimajući u obzir veliku mogućnost uticaja.

U izveštaju se navodi da je ograničen napredak postignut u transparentnost aktivnosti Narodne skupštine i da je neophodna odlučnija akcija.

Među preporukama su i jačanje nezavisnosti i uloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i izmene procedura za izbor sudija, predsednika sudova i tužilaca. Preporučeno je da se iz procesa isključi Narodna skupština i da se obezbedi izbor sudija na osnovu zasluga, kao i nastavak reforme sistema procene učinka sudija i tužilaca.

Ministarstvo pravde: Ubrzan rad na ispunjavanju preporuka
Iako je zaključak izveštaja da je nivo ispunjenja preporuka nezadovoljavajući, Ministarstvo pravde izdalo je saopštenje u kom navodi da se u izveštaju konstatuje da su „gotovo sve (preporuke) u većem delu već ispunjene“.Ministarstvo je u saopštenju navelo da Srbija ubrzano radi na ispunjavanju svih preporuka i da očekuje da će do oktobra biti potpuno usklađena s preporukama tog tela.

GRECO u izveštaju pozdravlja mere preduzete na razvoju uloge Visokog saveta sudstva i poboljšanje procedura za izbor sudija, kao i obuku sudija u vezi sa etičkim pitanjima. Osim neophodne ustavne reforme u cilju promene sastava Visokog saveta sudstva i isključenja skupštine iz procesa izbora sudija, GRECO očekuje i reviziju sistema procene učinka sudija.

Tužioci su u situaciji sličnoj kao i sudije, konstatuje se u izveštaju. Neki koraci preduzeti su ka jačanju uloge Državnog veća tužilaca i u vezi sa revizijom sistema procene učinka tužilaca, a dalji uspeh uslovljen je dolazećom ustavnom reformom. GRECO ponovo poziva da se revidiraju kriterijumi za izbor tužilaca.

GRECO u izveštaju zaključuje da je nivo ispunjenja preporuka veoma nizak i zahteva od šefa srpske delegacije da izveštaj o napretku i primeni preporuka dostavi što pre, najkasnije do kraja oktobra.

Comments are closed.