Gašić bio u sukobu interesa

Gašić bio u sukobu interesa

Bratislav Gašić

Bratislav Gašić, ministar odbrane i potpredsednik Srpske napredne stranke, bio je u sukobu interesa jer je, kao gradonačelnik Kruševca, sklapao ugovore sa firmama čiji su vlasnici njegova supruga Irena i sin Vladan, utvrdila je Agencija za borbu protiv korupcije.

Piše: Bojana Pavlović

U saopštenju agencije navodi se da će Gašiću biti izreknuta mera „javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije“.

Tokom 2013. i 2014, dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, Gašić je sklopio četiri ugovora sa članovima svoje porodice – dva ugovora sa firmom „Add production“ čiji je vlasnik njegova supruga Irena, i još dva sa „BNZ Higijenic“ u kome se kao suvlasnik pojavljuje njegov sin Vladan.

Gašić je u svom izjašnjenu agenciji naveo da nije bilo kršenja propisa i da su takvi navodi neosnovani. On je rekao da grad Kruševac daje subvencije preduzećima koja se bave javnim informisanjem od 1995. godine i da je novac iz budžeta ovim firmama bio dodeljivan svake godine od kada su osnovane.  Branio se rekavši i da je obavestio gradsku upravu da je vlasnik „Add production-a“ njegova supruga i da je odlučeno da ne postoje problemi da se pomenuti ugovori sklope. Gašić je rekao da firme nisu bile favorizovane i da nije bilo štete po javni interes.

Na osnovu sklopljenih ugovora „Add production“ trebalo je da u svojim emisijama obaveštava javnost o radu uprave grada. Ova usluga koštala je 100.000 dinara mesečno po ugovoru iz 2013. Godinu dana kasnije, istu uslugu, Gašićeva žena naplatila je 150.000 mesečno. „BNZ Higijenic“ za 720.000 dinara takođe je informisala Kruševljane o radu uprave – preko LED ekrana. Firma Gašićevog sina je naredne godine za emitovanje programa zaradila 100.000 dinara mesečno.

Agencija je utvrdila da Uprava grada Kruševca medijima nije dodeljivala subvencije već je novac isplaćivan po obavljenjim uslugama, kao i da se Gašić nije pismenim putem obratio Skupštini grada da je u mogućem sukobu interesa.

„Skupština grada je sa zaključenjem ugovora mogla da se upozna jedino kroz završne račune za 2013. i 2014. u kojima se svakako ne navodi da su supruga, odnosno sin imenovanog vlasnik, odnosno suvlasnik navedenih privrednih društava“, navodi se u saopštenju agencije.

U ovom dokumentu dalje se navodi da je funkcioner nesumnjivo bio u sukobu interesa jer je postojao privatni interes koji je mogao da utiče na njegovo vršenje javne funkcije.

Pošto Gašić više ne obavlja funkciju gradonačelnika, agencija nije mogla da traži da bude razrešen sa tog mesta, tako da je izreknuta mera najjača kojom ova institucija raspolaže. Protiv rešenja agencije, ministar može da uloži žalbu u roku od 15 dana.

Comments are closed.