EK: Krupni izazovi za slobodu medija u Srbiji

EK: Krupni izazovi za slobodu medija u Srbiji

Srbija se i dalje suočava s krupnim izazovima kad je reč o slobodi medija i izražavanja, zaključak je interne polugodišnje analize Evropske komisije (EK) o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 koje Srbija sprovodi u pregovorima o članstvu sa EU. 

Izvor: Beta

U delu izveštaja koji se odnosi na slobodu medija i izražavanja Komisija navodi da „uvid u vlasništvo i finansiranje privatnih medija, državno finansiranje medija i zajednično finansiranje medijskih sadržaja moraju da se efikasno prate i sprovode u skladu s postojećim zakonima“.

„Izveštaji o napadima i zastrašivanju novinara i dalje izazivaju zabrinutost“, upozorava EK i naglašava da je od bitne važnosti jačanje samoregulative, pospešenje profesionalnih standarda i primena etičkog kodeksa.

„Kancelarija javnog tužioca i nezavisna novinarska udruženja su se sastali i razmenili informacije o primeni sporazuma o saradnji i merama koje treba preduzeti za bezbednost novinara“, ističe Komisija.

U izveštaju se konstatuje i veoma spor napredak Komisije za istragu ubistava novinara i dodaje da policija i tužilaštva nastavljaju da vode istrage o internet pretnjama novinarima, ali da je veoma mali broj tih slučajeva okončan.

U non-pejper dokumentu se navodi i da se mnogi žale da poreske inspekcije bivaju nesrazmerno korišćene da bi se vršio ekonomski pritisak na medije.

Dodaje se da se moraju osnažiti nezavisnost, kapaciteti i mandati regulatornih tela kako bi se obezbedilo da radio i TV emiteri upražnjavaju svoje programske obaveze. REM, kako se navodi, „mora zajamčiti punu primenu zakona o ravnopravnom pristupu medija svim kandidatima u izbornim kampanjama“.

U dokumentu se primećuje da je usvajanje vladine Medijske strategije ponovo odloženo, a zastupljenost u Radnoj grupi za izradu te strategije je oslabljena zbog ostavke koju su dali predstavnici dva nezavisna medijska udruženja.

Na osnovu izveštaja Evropske komisije o napretku u oblasti vladavine prava članice EU odlučiće koliko će poglavlja u pregovorima sa EU Srbija otvoriti na konferenciji koja treba da bude održana sledeće nedelje u Briselu.

Evropska komisija dva puta godišnje pravi izveštaje o napretku Srbije u pregovorima sa EU u poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost). Ovo je treći presek sprovođenja akcionih planova za ova dva poglavlja od otvaranja pregovora o pristupanju u julu 2016. godine.

Comments are closed.