Izveštaj o napretku Srbije pred Evropskim parlamentom

Izveštaj o napretku Srbije pred Evropskim parlamentom

(foto: votewatch.eu)

Srbija nije dovoljno napredovala u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ocenjuje se u nacrtu izveštaja koji je danas podnet Evropskom parlamentu. Od Srbije se traži efikasnije pravosuđe, kao i da reši slučajeve napada na novinare i rušenja u Savamali.

Piše: Bojana Pavlović

Izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Dejvid Mekalister predočio je Spoljnopolitičkom odboru EP izveštaj o napretku Srbije koju parlament treba da usvoji u formi rezolucije.

U delu nacrta koji se odnosi na pravosuđe i vladavinu prava navodi se da, iako je došlo do pomaka kada je u pitanju usaglašavanje sa evropskim normama, nezavisnost pravosuđa nije osigurana u praksi. Nejednaka opterećenost sudova, zaostali predmeti i nedostatak sistema besplatne pravne pomoći neki su od problema koji podrivaju efikasnost pravosuđa, navodi se nacrtu rezolucije.

Od Srbije se traži da pokaže jasnu posvećenost u borbi protiv korupcije jer je napredak izostao. Neophodno je da se poboljša primena antikorupcijskih strategija, donese novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i da se vodi evidencija o istragama, optužnicama i presudama u slučajevima korupcije na najvišem nivou. Zakonski okvir za to uspostavio bi se izmenama i primenom Krivičnog zakonika u vezi sa ekonomskim prestupima i korupcijom.

U borbi protiv organizovanog kriminala Srbija treba da unapredi istrage kriminalnih mreža i finansijskog kriminala. Navodi se i da je Evropski parlament upoznat sa kontroverznim događajima u Savamali i traži da se slučaj brzo razreši.

Poslanici EP istakli su da pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara ostaju razlog za zabrinutost i pozvali nadležne da do kraja istraže slučajeve napada na novinare.

U dokumentu se ukazuje na važnost nezavisnih regulatornih tela, uključujući i Zaštitnika građana koji nagleda rad državnih organa i pozivaju se nadležni da pruže političku i administrativnu podršku radu ove institucije.

U nacrtu se izražava se i žaljenje što je delegacija Evropske unije bila sprečena da srpskom parlamentu predoči izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije.

Comments are closed.