Izglasan novi zakon o policiji

Izglasan novi zakon o policiji

Ministar Nebojša Stefanović

Poslanici Skupštine Srbije izglasali su u utorak novi zakon o policiji. Stručnjaci kažu da je bolji od prethodnog, ali da postoji nekoliko problematičnih članova.

Piše: Bojana Pavlović

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović navodi da su najbitnije promene koje ovaj zakon donosi karijerno napredovanje, javni i interni konkursi za zasnivanje radnog odnosa i napredovanje u MUP-u, kao i nova ovlašćenja data Sektoru unutrašnje kontrole. Dodao je i da zakon ukida politizaciju policije, daje manja ovlašćenja ministru i povećava nadležnosti direktora policije.

Bojan Elek iz nevladine organizacije Beogradski centra za bezbednosnu politiku (BCBP) kaže da, iako zakon u nekim delovima predstavlja pomak u odnosu na prethodni, on ministru daje široka diskreciona ovlašćenja.

„Ministar može da na predlog direktora policije raspoređuje rukovodioce i da traži njihovo razrešenje. U zakonu je ostao i sporni član koji propisuje da ministar može da daje smernice i obavezujuća uputstva Sektoru unutrašnje kontrole“, tvrdi Bojan Elek iz BCBP-a.

Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, izjavio je za RTS da će, prema novom zakonu, rad sektora unutrašnje kontrole zavisiti od volje ministra.

„Zakon je skrojen kao oruđe u rukama ministra za disciplinovanje policajaca. U rukama je ministra i njegovog kabineta da rezultate sektora uzmu u obzir – da po njima postupi ili da jednostvano obustavi čitav napor koji je sektor do tada učinio i zanemari rezultati njegove istrage“, rekao je Milosavljević.

Zakonom je predviđeno razdvajanje unutrašnjih poslova od policijskih. Policijski službenici imaju policijska ovlašćenja i za njih važi novi zakon o policiji. Pravne, administrativne i tehničke poslove u ministarstvu obavljaće državni službenici. Na njih će se odnositi zakon o državnim službenicima i ukida im se beneficirani radni staž. Ovim razdvajanjem, operativni deo policije štiti se od političkog uticaja.

Bojan Elek navodi da, iako je predviđeno razdvajanje ovih poslova, u zakonu nije tačno razgraničeno šta podrazumevaju jedni, a šta drugi.

„Zamerka i naša i Zaštitnika građana osnosi se i na samo ime zakona. Materija koju zakon uređuje šira je od njegovog naziva. Naš predlog je bio da se preimenuje u Zakon u unutrašnjim poslovima, ali je to odbačeno,“ navodi Elek.

Novi zakon predviđa i poligrafsko testiranje kao bezbedonosnu proveru za neka od rukovodećih mesta u policiji.

Saša Janković, zaštitnik građana, iskritikovao je ovaj deo zakon.

„Poligrafsko ispitivanje, umesto policijske mere usmerene na sprečavanje i suzbijanje kriminaliteta, uvedeno je kao uslov za ostvarivanje prava na rad na određenim radnim mestima… Ukoliko kandidat želi da ostvari pravo na jednaku dostupnost radnih mesta i pravo na rad, predloženo rešenje je štetno za ostvarivanje prava građana.“, napisao je Janković u saopštenju.

Najbitnije promene u policiji koje treba da se dogode ove godine su izbor direktora policije i načelnika Sektora unutrašnje kontrole.

Comments are closed.