Đukanovićeva porodična banka opsluživala Šarića

Đukanovićeva porodična banka opsluživala Šarića

Dokumenti do kojih je došao OCCRP otkrivaju da je optuženi narko bos Darko Šarić deponovao milione u Prvu Banku Crne Gore, te bio jedan od njenih najvećih klijenata.

Istraživala: Miranda Patrucić (OCCRP)

Prva banka Crne Gore, koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića, bila je banka koja nije govorila „ne“. Posebno ne jednom od svojih najvećih klijenata: Darku Šariću, nedavno uhapšenom narko bosu koji je u značajnoj meri poslovao preko ove banke.

Ne samo da je otvarala račune i poslovala sa Šarićem, banka je njemu i njegovim saradnicima, uključujući Rodoljuba Radulovića i pokojnog Dragana Dudića, odobravala neobično povoljne uslove. Šarića policija i tužilaštva optužuju da je bio vođa međunarodne mreže krijumčara kokaina iz Južne Amerike u Evropu koja je prošvercovala tone kokaina i oprala milione evra. Prema istrazi srpskog Specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, Radulović je učestvovao u švercu 1,8 tona kokaina tako što je obezbedio brodove kojima se droga prevozila, dok je Dudić bio jedan od šefova grupe.

Radulović je optužen u Srbiji i nalazi se u bekstvu, dok je Dudić ubijen u Kotoru 2010. godine.

Aco Đukanović je najveći deoničar Prve banke Crne Gore, kojoj je Darko Šarić pomogao oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge svojih deponenata. (Foto: Vijesti)

Aco Đukanović je najveći deoničar Prve banke Crne Gore, kojoj je Darko Šarić pomogao oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge svojih deponenata.
(Foto: Vijesti)

No za ovu banku Šarić je bio pouzdan klijent koji im je u vreme krize pritekao u pomoć, oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge svojih deponenata.

U poslu sa Šarićem i ostalim kriminalcima, banka je kršila zakon i vlastite interne pravilnike, navodi se u izveštajima Centralne banke Crne Gore do kojih je došla istraživačka mreža Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Nezakonite aktivnosti banke detaljno su opisane na hiljadama stranica tajnih bankarskih dokumenata u posedu OCCRP-a. Dokumenti otkrivaju korupciju, pohlepu i nestručnost.

Pri sklapanju ovih poslova banka nije poštovala Zakon o sprečavanju pranja novca, vlastita pravila, niti je sledila dobru bankarsku praksu. Veliki broj firmi koje su dobile kredite su na kraju propale.

Kupovina nekretnina novcem od kredita uobičajen je način pranja novca. Deo kredita nikad nije otplaćen. Naprotiv, banka je spašena novcem poreskih obveznika. Nije moguće utvrditi da li je banka ikada vratila taj novac.

Pitanje je zašto bi neka banka finansirala takve kontroverzne biznismene, od kojih su mnogi upravljali firmama koje su iskazivale male ili nikakve prihode i velike gubitke.

Đukanovićeva porodična banka se nalazi u središtu nečasnog saveza između vlasti, organizovanog kriminala i biznisa u Crnoj Gori. U međunarodnim krugovima ova zemlja sve više stiče reputaciju zemlje kojom vlada organizovani kriminal.

Upoznaj svog narko bosa

Zakonom je propisano da banke kod otvaranja računa moraju poštovati pravilo „upoznaj svog klijenta“, te prikupiti detaljne informacije i dokumente na osnovu kojih se može utvrditi identitet osobe koja je korisnik računa. Pravila su uspostavljena kako bi se sprečilo korišćenje banaka za pranje novca.

Prva banka je redovno, i u mnogim slučajevima sistematski, propuštala da prikupi ključne podatke.

Primera radi, pri otvaranju računa za Lafino Trade LLC iz američke savezne države Delaver i Camarilla Corporation sa Sejšela, Prva banka nije pribavila važeći izvod iz registra, kao ni kopije ličnih dokumenata za lica koja su imala pristup računu. Obe firme je kontrolisao Darko Šarić i obe su, kako su kasnije tužioci utvrdili, korišćene za pranje novca.

U maju 2012. godine, Duško Šarić je osuđen na osam godina zatvora zbog pranja novca preko računa u Prvoj banci. Kasnije je njegova presuda preinačena na pet i po godina zatvora.  (Foto: Vijesti)

U maju 2012. godine, Duško Šarić je osuđen na osam godina zatvora zbog pranja novca preko računa u Prvoj banci. Kasnije je njegova presuda preinačena na pet i po godina zatvora.
(Foto: Vijesti)

U maju 2012. godine, Duško Šarić, Darkov brat, osuđen je na osam godina zatvora zbog pranja novca. Upravo je preko bankovnog računa firme Camarilla Corporation u Prvoj banci Šarićev brat prao 7,4 miliona evra. Duško Šarić je podneo žalbu i njegova presuda je promenjena na pet i po godina zatvora u decembru 2013. godine.

Novinari OCCRP-a došli su do podataka iz Delavera koji pokazuju da su braća Darko i Duško Šarić vlasnici firme Lafino Trade. Ovo potvrđuju policijski i sudski dokumenti iz kojih se vidi da je firma korišćena za pranje Šarićevih ilegalnih profita i preusmeravanje zarade u legalne poslove.

Tako se firma Lafino Trade pojavila u istrazi OCCRP-a o Zoranu Ćopiću, srpskom biznismenu koji je u januaru osuđen na četiri i po godine zatvora zbog pranja Šarićevog novca u Bosni i Hercegovini. Mesec dana kasnije Ćopić je u Srbiji osuđen na šest godina zatvora u odsustvu. U decembru 2008. godine, 2,9 miliona američkih dolara prebačeno je sa računa firme Lafino Trade na račun Agrocoopa, firme u Ćopićevom vlasništvu, koje je iskoristio za kupovinu fabrike šećera u Bijeljini.

Iz izveštaja Centralne banke se vidi da je Šarić bio važan klijent, no nema podataka koliko je tačno novca prošlo kroz račune njegovih firmi u Prvoj banci. Kontrolori Centralne banke Crne Gore pregledali su dokumentaciju za račune stranih lica i firmi u banci. Šarićev Lafino Trade je bio među 10 najvećih po obimu prometa, ali se ukupan iznos transakcija ne navodi. Ova firma je takođe bila 13. najveći deponent.

Šarić je koristio Lafino Trade prilikom prodaje firme za distribuciju cigareta i štampe Štampa sistem nemačkom medijskom koncernu Vac (WAZZ) za 29 miliona evra, prema istraživanju OCCRP-a i Centra za istraživačko novinarstvo iz Srbije.

Iako su sve banke obavezne da prijave sve sumnjive transakcije Upravi za sprječavanje pranja novca, Prva banka nikada nije izvestila ni o jednoj sumnjivoj transakciji za Šarićeve firme Lafino Trade ili Camarilla Corporation, prema svedočenju Predraga Mitrovića, direktora Uprave, na suđenju Dušku Šariću.

Nova Star CG, podružnica još jedne firme iz Delavera koja je u zajedničkom vlasništvu sestre Darka i Duška Šarića i Nebojše Jestrovića, kuma i bliskog prijatelja, koji je kasnije optužen za pranje novca ovog narko bosa, takođe je vršila transakcije preko ove banke. Tako je u aprilu 2009. godine Prva banka izdala potvrdu da Šarićeva firma ima najmanje jedan milion evra deponovan na svom računu u ovoj banci. Preko ove firme je Šarić sklopio posao sa fudbalskim klubom Mogren iz Budve.

Ali ovo nije jedini posao u kojem je Prva banka vršila transakcije za Šarića. Usprkos lošim finansijskim pokazateljima, Prva banka je odobrila kredite crnogorskim firmama koje su kontrolisali Šarić i Dudić: Mat Company i Trecom.

Prva banka je dala dva kredita firmi Mat company, registrovanoj 2006. godine za trgovinu na malo. Firmu je osnovao Duško Šarić, ali Duška je 2009. godine zamenio Darko Šarić, a zatim je Darka te iste godine zamenila firma Matenico LLC iz Delavera. Prema istrazi u Srbiji, firma Matenico je intenzivno korišćena za pranje novca. Najzad, krajem 2009. godine, firmu Matenico je zamenio Jovica Lončar, paravan za firme koje je Šarić osnovao u Crnoj Gori i Delaveru.

Jovica Lončar je bio paravan za optuženog narko bosa Darka Šarića. Zastupao ga je u firmama u Crnoj Gori i Delaveru. (Foto: Vijesti/Savo Prelevoć)

Jovica Lončar je bio paravan za optuženog narko bosa Darka Šarića. Zastupao ga je u firmama u Crnoj Gori i Delaveru.
(Foto: Vijesti/Savo Prelevoć)

Prva banka je 3. maja 2008. godine odobrila trogodišnji kredit firmi Mat Company u iznosu od pet miliona evra sa grejs periodom od tri meseca. Kredit je osiguran hipotekom na 266 kvadratnih metara zemljišta u Budvi i hotel Max Prestige (4 sprata, 1.014 kvadratnih metara) procenjenim na 8,1 miliona evra. Pored toga, kredit je osiguran sa 5,4 miliona evra vrednosti pokretne imovine. Izvor za otplatu je trebao da bude prihod od poslovanja. Drugi trogodišnji kredit u iznosu od 300.000 evra odobren je u februaru 2008. godine sa grejs periodom od 12 meseci za tekuće poslovanje.

Analiza kontrolora Centralne banke pokazala je da je krajem 2007. godine firma Mat Company imala nisku profitabilnost. Imala je i nizak nivo likvidnosti, prema izveštaju iz januara 2009. godine. Kontrola Centralne banke 2010. godine i analiza finansijskih izveštaja za 2008. i 2009. godinu pokazali su da je firma hronično gubila novac. Zbog velikih gubitaka, imala je malo gotovine i uzela je više kratkoročnih kredita i na kraju 2009. godine je imala gubitak u iznosu od 500.000 evra.

Trecom, još jedna firma koju je kontrolisala mreža narko bosa, takođe je dobila petogodišnji kredit za grejs periodom od 12 meseci. Nije jasno koji je bio prvobitni iznos kredita, ali najmanje 1,2 miliona evra je ostalo neplaćeno 2010. godine.

Firmu Trecom je osnovao Radulović, a kasnije je prepisao na Dudića.

Firma Lafino Trade je značajno pomogla Prvu banku. Kada je deponovala šest miliona evra na pet godina, 6. maja 2008. godine, taj depozit je došao u kritično vreme za Prvu banku, koja već tada nije bila u stanju izvršavati naloge klijenata. U poređenju sa drugim vodećim deponentima, Šarićev depozit je imao neobičnu proviziju; dok je drugim deponentima plaćana kamata od 5 do 8 posto, firma Lafino je dobila samo 1,5 posto. Obično se deponentima koji oroče novac na duži period isplaćuju visoke kamatne stope. Jedini drugi depozitori sa tako niskom kamatnom stopom su bili vlasnik banke Aco Đukanović (1,5 posto) i Caldero Trading Limited (2 posto) firma u vlasništvu bliskog prijatelja Mila Đukanovića, Zorana Bećirovića.

Dok je Šarić verovatno jedan od najvećih kriminalaca sa kojima je banka poslovala, nije jedini. OCCRP je ranije pisao o tome kako je banka takođe kreditirala i optuženog švercera cigareta Brana Mićunovića i njegovu ženu kojoj je odobreno višemilionsko prekoračenje na računu. Crnogorska nevladina organizacija MANS je ranije izvestila da je narko bos Naser Keljmendi preko banke vršio značajna plaćanja u kešu. OCCRP će sutra objaviti istraživanje o vezi Prve banke i Stanka Subotića, srpskog biznismena koji je u Srbiji optužen za zloupotrebu položaja u vezi sa švercom cigareta.

Istraživanju su doprineli Stevan Dojčinović (OCCRP) i Dejan Milovac (MANS)

Comments are closed.