Društvo sudija Srbije: Oštrije kazne ne suzbijaju kriminal

Društvo sudija Srbije: Oštrije kazne ne suzbijaju kriminal

Foto: Pixabay.com

Reagujući na najavu predstavnika vlasti o izmenama kaznene politike Društvo sudija Srbije saopštilo je danas da zaoštravanje kazni ne dovodi nužno do boljih rezultata u suzbijanju kriminala.

Piše: Jelena Radivojević

Društvo sudija Srbije iznelo je danas kritike povodom najavljenih izmena Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, a koje predviđaju strože kazne, uvođenje doživotne kazne zatvora i ograničeno trajanje sudskog postupka.

Ove izmene najavili su predstavnici vlasti nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost 11. januara kao jednu od mera u obračunu sa kriminalom i korupcijom. Društvo sudija podseća da je ovakva odluka doneta bez konsultacije sa stručnom javnosti.

Udruženje je upozorilo da oštrija kaznena politika ne dovodi nužno do boljih rezultata u suzbijanju krivičnih dela. Ranijim izmenama zakona već su propisane strože kazne zatvora, podseća Društvo sudija, ali iz prakse nije vidljivo da je time postignut željeni rezultat.

Iz udruženja navode i da su izmene zakona najavljene uz obrazloženje da sudovi izriču blage kazne za najteža krivična dela – nasilje i trgovinu drogom – i dodaju da se takav zaključak zasniva na statistici za koju nije naveden izvor.

Iako ne osporava pravo da se uvede doživotna kazna, ovo udruženje navodi da je problematična najava da neće postojati mogućnost da se osobe koje su osuđene na ovu kaznu puste na uslovnu slobodu. Sudije podsećaju da je, u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, neophodno da postoji mehanizam koji omogućava da se doživotna kazna preispita nakon određenog vremena.

Društvo sudija takođe podseća da bi u tom slučaju moralo da se utvrdi da li institut pomilovanja od strane predsednika države predstavlja delotvorni mehanizam za preispitivanje doživotne kazne.

Predmet kritike Društva sudija Srbija je i najavljena izmena kojom će sud biti u obavezi da suđenje u slučajevima najtežih krivičnih dela završi u roku od godinu dana. Sudije navode da na dužinu postupka utiču brojne okolnosti, između ostalog, broj optuženih, složenost krivičnog dela, kao i opterećenost sudija.

Pročitajte: Rezultat policijske akcije: Dve trećine uhapšenih pušteno na slobodu

Comments are closed.